Onze diensten

Huur & verhuur

B&O RETAIL houdt zich actief bezig met mutaties op A1-stand in grote steden in Nederland. Wij hebben tal van nationale- en internationale retailers geholpen aan een eerste flagship store. In veel gevallen heeft dit geleid tot expansie naar overige steden in Nederland. Door de combinatie van onze ervaring, daadkracht, marktkennis en database zijn wij in staat in een kort tijdsbestek een transactie te realiseren.

Aan- en verkoop

Wij adviseren en begeleiden particuliere- en institutionele beleggers bij de verwerving of het verkopen van solitaire winkelobjecten, beleggingsportefeuilles en winkelcentra. Door onze expertise heeft u de zekerheid dat aan- en verkopen plaatsvinden tegen de juiste condities.

Huurprijsherziening

B&O RETAIL is het eerste kantoor dat zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van huurprijsherzieningen van winkels.

Eén op de tien winkels komt in aanmerking voor een herziening van de huurprijs. Het herzien van een huurprijs is een vak op zich. Het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare objecten over de afgelopen vijf jaar moet worden berekend. Maar wat is vergelijkbaar en zijn er vergelijkbare objecten voorhanden? Veel variabelen spelen een rol: de staat van oplevering bij aanvang van het huurcontract, verbouwingen en verbeteringen die zijn aangebracht door huurder/verhuurder, het metrage uitgesplitst naar gebruik en per verdieping en de frontbreedte. Dit alles heeft invloed op de uitkomst van een huurprijsherzieningsprocedure. B&O RETAIL legt al deze aspecten vast in een rapport en zorgt voor een deskundige onderbouwing. Door de jarenlange ervaring kan B&O RETAIL de onderhandelingen met de wederpartij daadkrachtig en professioneel voeren. Over het algemeen zal daardoor gemakkelijk een schikking tot stand komen en kan een gerechtelijke procedure worden vermeden. Mocht dat helaas niet het geval zijn, dan zal B&O RETAIL de advocaat assisteren bij het procederen.

B&O RETAIL heeft de benodigde specialistische marktkennis en marktinformatie, zodat u het beste resultaat verkrijgt.

Diensten

Taxaties

Door ons inzicht en onze marktkennis in combinatie met onze transactiedatabase en rekenmodellen zijn wij optimaal in staat in kort tijdsbestek individuele objecten, winkelcentra en portefeuilles te taxeren.

B&O RETAIL heeft een samenwerkingsverband met Troostwijk Taxaties. Hierdoor kunt u rekenen op professionele rapportages, vervaardigd door experts en gesteund door een brede, diepgaande kennis en gedegen onderzoek. Wij werken uiteraard volgens de laatste inzichten in bedrijfseconomische- en verzekeringstaxaties, vastgoedadvies en contra-expertises. Door deze samenwerking kunnen wij u voortaan tevens voorzien van taxaties voor het verkrijgen van o.a. financieringen, herfinancieringen of hertaxeren van uw winkel (portefeuille).

Expansie- en contractmanagement

B&O RETAIL begeleidt uw expansie en beheert uw bestaande huurcontracten. Dit is maatwerk, waarvoor wij graag nadere afspraken met u maken.

(Her)ontwikkeling winkelcentra

Ook hebben wij veel ervaring met de verhuur van winkelcentra en grootschalige detailhandelsvestigingen. B&O RETAIL zorgt voor de optimale branchemix in combinatie met huurders van goede kwaliteit en maximale huurprijs.