Privacy policy & disclaimer

Privacyverklaring B&O Retail

U heeft te maken met B&O Retail. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. 

Van welke diensten van B&O Retail maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met B&O Retail.

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan B&O Retail:

 • U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 4
 • U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 5.
 • U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 3.
 • U wilt de huurprijs van een bedrijfspand herzien.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan B&O Retail:

 • U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 6.
 • U wilt een bedrijfspand huren. Zie 7.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet B&O Retail via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van B&O Retail.

Zie 2.

 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via B&O Retail wordt aangeboden. Zie 1.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen dat via B&O Retail wordt aangeboden. Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren dat via B&O Retail wordt aangeboden. Zie9.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is B&O Retail de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

B&O Partners B.V.

KvK nummer 33268566 

J.J. Viottastraat 43-II, 1071 JP Amsterdam

partner@b-en-o.nl

+31 (0)20 6764676

Wij nemen uw privacy serieus

B&O Retail neemt uw privacy erg serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. B&O Retail verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. B&O Retail besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. B&O Retail investeert continu in het bieden van goede dienstverlening. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de B&O Retail.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens B&O Retail van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar B&O Retail. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van B&O Retail, neem dan eerst contact op met B&O Retail. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart B&O Retail de gegevens?

B&O Retail bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart B&O Retail echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart B&O Retail 20 jaar, omdat B&O Retail gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat B&O Retail de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart B&O Retail 5 jaar.
 1. U wilt een bedrijfspand bezichtigen dat via B&O Retail wordt aangeboden

In dit contact maakt B&O Retail bezichtigingsafspraken, geeft B&O Retail u een goed beeld van het bedrijfspand en legt B&O Retail vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over het bedrijfspand.                a                   1 jaar
Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.a1 jaar

Ontvangers van gegevens
aVerkoper of verhuurder van pand
 1. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door B&O Retail

Het doel van dit contact is dat B&O Retail u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.geenTot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.geenTot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.geenTot intrekking van toestemming
 1. U wilt een taxatie van een bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor B&O Retail ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat B&O Retail voor uw bedrijfspand een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.geen20 jaar
Gegevens van uw bedrijfspand om de waarde te bepalen.geen20 jaar
Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.geen20 jaar
 1. U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor B&O Retail ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt B&O Retail ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
De reden van verkoop.geen20 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.geen20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.
Indien dit met B&O Retail is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van B&O Retail. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de

bemiddelingsopdracht.

geen

20 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate

Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen,

waaronder uw identiteitsvaststelling.

a, b

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de

verkoopprijs en de transactiedatum.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.

geen

20 jaar


Ontvangers van gegevens
aNotaris, koper, aankoopmakelaar
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 1. U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor B&O Retail ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt B&O Retail ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
De reden van verhuur.geen20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het bedrijfspand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het bedrijfspand. In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde websites geplaatst voor promotie van het bedrijfspand.geen20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder.a20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a20 jaar
Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.geen20 jaar

Ontvangers van gegevens
aHuurder
 1. U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor B&O Retail ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden.

Daarbij stelt B&O Retail ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn Bij B&O Retail
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.c20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen.geen20 jaar
Uw eisen aan de locatie.geen20 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.geen20 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.a,b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.c20 jaar
Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactie-gegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.geen20 jaar
Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.geen20 jaar

Ontvangers van gegevens
aFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
bVerkoper en verkoopmakelaar
cNotaris, verkoper, verkoopmakelaar
 1. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand) en u heeft hiervoor B&O Retail ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt B&O Retail ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen.geen20 jaar
Uw eisen aan de locatie.a20 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw

mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

geen

20 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen,

waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan de B&O Retail verstrekt.

geen

20 jaar


Ontvangers van gegevens
aVerhuurder
 1. U wilt een bedrijfspand kopen dat via B&O Retail wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen dat via B&O Retail wordt aangeboden. Voor dit contact staat B&O Retail met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert B&O Retail de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt B&O Retail ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a,b20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand.b20 jaar
Gegevens over de biedingen.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.c5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.a20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a,b20 jaar
Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.a20 jaar
Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.a,b20 jaar

Ontvangers van gegevens
aVerkoper
bNotaris, koper, aankoopmakelaar
cFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

9. U wilt een bedrijfspand huren dat via B&O Retail wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren dat via B&O Retail wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij B&O Retail
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Uw eisen aan de locatie.a20 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.a20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a20 jaar
Overige informatie die u aan B&O Retail verstrekt.a20 jaar

Ontvangers van gegevensRol
aVerhuurderVerantwoordelijke
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)Verantwoordelijke